Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 130 000 ZŁ.

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
  Data publikacji: 07-09-2021 14:46
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
  Data publikacji: 10-08-2021 13:52
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz programem konserwatorskim dla zadania: „Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
  Data publikacji: 16-07-2021 13:09
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
  Data publikacji: 12-07-2021 17:15
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  Data publikacji: 30-06-2021 13:16
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz programem konserwatorskim dla zadania: Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  Data publikacji: 29-06-2021 14:46
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz programem konserwatorskim dla zadania: Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  Data publikacji: 18-06-2021 11:46
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji i warunków posadowienia konstrukcji podziemnych (tuneli).
  Data publikacji: 19-04-2021 14:42
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie interwencyjnych prac naprawczych związanych z remontem attyki wraz z ozdobnymi elementami umieszczonymi na dachu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
  Data publikacji: 05-11-2020 13:58
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie prac konserwacyjnych, mających ochronić przed dalszą degradacją pomieszczenia skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z przywróceniem do użytkowania sal znajdujących się w skrzydle północnym.
  Data publikacji: 02-11-2020 17:16
Wersja XML