Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w obiekcie Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wzory dokumentów do pobrania: PDFInformacja_zleceniobiorca_BIP.pdf


Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie poszukuje osoby do wykonania usług: monitorowanie i nadzór nad ochroną przeciwpożarową w obiekcie Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w ramach umowy zlecenie.

Umowa zlecenie obejmować będzie okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Wymagania:

 

min. 2 lata

Osoba wykonująca usługi w tym zakresie odpowiedzialna będzie za m. innymi:

- przeprowadzanie kontroli wewnętrznych obiektów i pomieszczeń Zamku Książąt Pomorskich w zakresie zabezpieczania p. pożarowego

- sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu

przeciwpożarowego

- aktualizowanie instrukcji alarmowania na wypadek pożaru oraz regulaminu ochrony

p .pożarowej i planów ewakuacji

- sprawowanie nadzoru nad oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych

- prowadzenie wymaganej dokumentacji

 

 

 Oferty cenowe oraz dokumenty prosimy składać w sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pok. 206 do 20 czerwca 2018 r.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z informacją dot. przepisów RODO znajdującą się w załączniku.

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.

Wersja XML