Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie przewiertów rdzeniowych w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

DOCZałacznik nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 Mapka ze wskazaniem lokalizacji.pdf
PDFZałącznik nr 3 Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Informacja o przetwarzaniu danych dotycząca pracowników wykonawcy i podwykonawców.pdf
PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf
 

Wersja XML