Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przewiertów rdzeniowych w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przewiertów rdzeniowych w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,

PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf

DOCZałacznik nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.doc

PDFZałącznik nr 2 Mapka ze wskazaniem lokalizacji.pdf

PDFZałącznik nr 3 Wzór umowy.pdf

 

Wersja XML