Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: Naprawy i regulacji drewnianej stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

DOCXZałacznik nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2 Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Zestawienie usterek wraz z rzutami kondygnacji zamku.pdf
PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf
PDFZestawienie stolarki okiennej.pdf


Unieważnienie postępowania na naprawy i regulacje drewnianej stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

PDFInformacja o unieważnieniu postepowania-NAPRAWA I REGULACJA OKIEN.pdf
 

Wersja XML