Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie remontu pomieszczenia projekcyjnego Kina Zamek.

Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie remontu pomieszczenia projekcyjnego Kina Zamek.

DOCZał. nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy.doc
DOCZał. nr 2 - Wykaz osób.doc
DOCZał. nr 3 - Umowa- wzór v2.doc
PDFZał. nr 4.1 - Postanowienie.pdf
PDFZał. nr 4.2 - Decyzja nr 1117-14.pdf
PDFZał. nr 4.3 - Rzut I piętra - inwentaryzacja (1).pdf
PDFZał. nr 4.4 - Rzut I piętra - br.bud..pdf
PDFZał. nr 4.5 - Zaplecze kina_rys. szczegółowy.pdf
PDFZał. nr 4.6 - Projekt budowlany-cz. I.pdf
PDFZał. nr 4.7 - Projekt budowlany - cz. II.pdf
PDFZał. nr 4.8 - Rzut I piętra - instal.elektrycz..pdf
PDFZał. nr 4.9 - Projekt budowlany - br.elektryczna.pdf
PDFZał. nr 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFZał. nr 6_Przedmiar_br.bud..pdf
PDFZał. nr 6_Przedmiar_br.elektr..pdf
PDFZał. nr 7 specyfikacja wyposażenia.doc.pdf
PDFZaproszenie do złożenia oferty_3.08.2018.pdf


Informacja o zmianie terminu złożenia oferty.

PDFinformacja o zmianie terminu złożenia oferty.pdf
 


Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu pomieszczenia projekcyjnego Kina Zamek.

PDFunieważnienie postępowania.pdf

Wersja XML