Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opinii stanu technicznego ozdobnych elementów betonowych umieszczonych na attyce dachu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Zaproszenie do wykonania opinii stanu technicznego ozdobnych elementów betonowych umieszczonych na attyce dachu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

DOCXZałacznik nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2 Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - zdjęcia ozdobnych elementów betonowych.pdf
PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf


Rozstrzygnięcie zaproszenia do wykonania opinii stanu technicznego ozdobnych elementów betonowych umieszczonych na attyce dachu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

PDFInformacja o rozstrzygnięciu postepowania.pdf
 

Wersja XML