Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”.

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”.

DOCZałącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
PDFZałącznik nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
DOCZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (WYKAZ WYKONANYCH USŁUG).doc
PDFZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU.pdf
 

Wersja XML