Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na kolportaż materiałów promocyjnych w roku 2019 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z jego instrukcjami.

Kolportaż materiałów promocyjnych w roku 2019 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z jego instrukcjami.


PDF2018_10_19_Zapytanie ofertowe kolportaż.pdf

PDF2018_10_19_umowa koloportażu ulotek.pdf
DOCZal 1_ oferta cenowa.doc
PDFzalacznik-nr-3-informacja-o-przetwarzaniu-danych.pdf


Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na kolportaż materiałów promocyjnych w roku 2019 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z jego instrukcjami.

PDFRozstrzygniecie zapytania ofertowego.pdf
 

Wersja XML