• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”.

Strona archiwalna

 

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”.

PDFZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf

DOCZałącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
PDFZałącznik nr 2- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
DOCZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (WYKAZ WYKONANYCH USŁUG).doc
PDFZałącznik nr 4- WZÓR UMOWY.pdf


Informacja o wyborze oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”.

PDFINFORMACJA TARASY.pdf
 

 

 

Wersja XML

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel. 91 434 83 11
fax 91 434 79 84
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 44200
w tym miesiącu: 1405
dzisiaj: 26

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1