Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MAJĄTEK ZAMKU

W skład majątku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dzień 31 grudnia 2020 r. wchodzą następujące składniki:

- środki trwałe o wartości brutto 55.506.467,67

- wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 3.316.564,74

- pozostałe składniki majątku 2.259.583,45.


W skład majątku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dzień 31 grudnia 2018 r. wchodzą następujące składniki:

- środki trwałe o wartości brutto 55.197.694,78

- wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 2.710.019,61

- pozostałe składniki majątku 1.850.131,70.

Wersja XML