Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z terenu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf

PDFzałacznik nr 1 wzór umowy.pdf
PDFzałącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf
PDFzałącznik 3 informacja RODO.pdf
 

 

Wersja XML