Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Badania geofizyczne i geotechniczne podłoża w celu realizacji zadania pn.: Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz dla zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście geotechnicznych warunków posadowienia.

PDFogłoszenie o zamówieniu 15.07.20.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik 1 Formularz oferty.docx
DOCXZałącznik 2a oświadczenie.docx
DOCXZałącznik 2b oświadczenie.docx
PDFZałącznik 3.pdf
DOCXZałącznik 4.docx
DOCXZałącznik 5.docx
DOCZałącznik 6.doc
DOCXZałącznik 7.docx
PDFZałącznik 8.pdf
 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.07.20.pdf


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PDFZmiana treści SIWZ 22.07.20.pdf


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PDFZmiana treści SIWZ 27.07.20.pdf
 


Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Zawiadomienie o Rozstrzygnięciu Postępowania 

PDFROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA_2020.08.21.pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_2020.09.16.pdf
 

Wersja XML